Skip to content

การพ่นสีด้วยเครื่องฉีดสีกับสุขภาพของคนพ่นสี

มกราคม 11, 2012

อุปกรณ์พ่นสีที่ช่างทาสีใช้มันก็มีเครื่องพ่นสีพกพา หรือเรียกว่ากาพ่นสี ก็ได้ หรือถ้าเป็นเทคนิคภาษาสูง ๆเขาก็จะเรียกว่าเครื่องแอร์บรัท หรือภาษาไทยแปลว่าแปรงที่พ่นด้วยลม การทาสีหรือพ่นสีอันมีวิธีการหลากหลาย มีเครื่องมือที่ไว้ใช้สำหรับพวกช่างที่เป็นช่างชำนาญการอยู่ในโรงงาน เช่นโรงงานรถยนต์ ใช้ในการพ่นสีรถยนต์โดยใช้เครื่องพ่นสีแบบพกพา หรืออาจจะเป็นเครื่องพ่นสีแบบติดปั๊มเปลย อันนี้เจะมีความแรงของมอเตอร์เป็นจำนวนเยอะ ต้องให้ในที่โล่ง เพราะถ้าพ่นสีด้วยอุปกรณ์พ่นสีแบบนี้มันจะฟุ้งเอามาก ๆ บางที่ทางโรงงานประกอบรถใหญ่ ก็จะใช้ หุ่นยนต์ในการเป็นส่วนหนึ่งการพ่นสีด้วยเครื่องพ่นสีรถยนต์ในห้องพ่นสี เพราะมีการพ่นสีรถเป็นจำนวนมาก ถ้าใช้คนอาจจะมีผลเสียต่อร่างกายคนฉีดก็เป็นได้ ในโรงงานใหญ่ๆ เขาพ่นสีด้วยเครื่องพ่นสีในห้อง แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเอารถไปห้องอบสีให้แห้ง หรือจะเรียกว่า ห้องอบสีเพื่อที่จะให้สีแห้งเร็วๆ ถ้าสีแห้งเร็วแล้วมันก็สวยเงางามมากกว่าปกติ แต่ถ้าเป็นช่างสีตามเมืองไทยเขาก็จะมีเครื่องฉีดสีแบบพกพา แต่อาจจะต่อกับปั็มลมหรือเรียกว่าแอร์บร้ชเลย ก็ได้ ซึ่งเครื่องพ่นสีแบบนี้มันมีลักษณะคล้ายๆ กาพ่นสีแต่มันมีความเรงเยอะ ตามหลักของการพ่นสีอย่างนี้สีมันจะฟุ้งซึ่งระยะยาวอาจจะเป็นผลเสียต่อคนใช้เครื่องพ่นสีซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันมีการจำหน่ายเครื่องพ่นสีเป็นจำนวนมาก ซึ่งถ้าใช้ให้ดีก็จะเป็นประโยชน์มากต่อช่างสีที่รู้จักใช้ครื่องพ่นสีพกพาตัวนี้

Advertisements

From → Uncategorized

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: