Skip to content

การเก็บเครื่องมือพ่นสีพกพาหลังจากการใช้งาน

มกราคม 15, 2012

หลังจากการทำงานอันเหน็ดเหนื่อยกับทาสีบ้านกับอุปกรณ์พ่นสี ด้วยเครื่องพ่นสีพกพากับแดดที่ร้อนจัดช่วงหน้าหนาว แปลกแต่จริง เราก็พักผ่อนโดยการอาบน้ำอาบท่า สระหัวให้ร่างกายมันสดชื่น หลังจากเสร็จธุรส่วนตัว เสณ้จทุกอย่างเรียบร้อย ก็มานั่งกินกาแฟร้อนๆ แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเราต้องไปล้างอุปกรณ์เครื่องพ่นสีพกพา แอร์บรัทให้เรียบร้อยมิฉะนั้นจะเกิดอาการล้างออกยากเพราะมันจะก็ตัวเป็นก้อน ไมเป็นผลดีต่ออุปกรณ์พ่นสี แอร์บรัท ดังนั้นนึกได้ก็ต้องรีบทำเลยเดี๋ยวลืมอีก หลังจากล้างอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องพ่นสีพกพาเสร็จ เราก็ตากหรือพึ่งให้อุปกรณ์มันแห้งสนิท แล้วกะว่าตอนเย็นนี้จะมาเก็บให้เรียบร้อย เพื่อให้พ้นมือลูกๆ ของเรา เพราะมันเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ถ้าเด็กมัวไปซนหรือดึงเล่นอุปกรณ์เครื่องพ่นสีพกพาก็อาจจะชำรุดได้

Advertisements

From → Uncategorized

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: