Skip to content

งานสำคัญต่างๆ กับส้มสายน้ำผึ้งกล่องธนาธร

กุมภาพันธ์ 6, 2012

งานแต่งงาน งานศพ งานบวช หรืองานสำคัญต่างๆ ทำไมต้องใช้ส้มสายน้ำผึ้งกล่องธนาธร ส้มโอเชี่ยนฮั่นนี่ไร้เม็ดส้มนัมเบอร์วัน จากไร่ธนาธร เพราะว่าไร่ธนาธรเขาทำส้มได้มาตราฐานทำส้มที่หวานและมีคุณภาพสู่ผู้บริโภคสามารถพูดได้ว่าเป็นส้มออร์แกนนิค ของประเทศไทย เพราะทางสวนส้มไร่นี้ เขาทำส้มได้มาตรฐาน ใช้สารธรรมชาติเคลือบผิวส้มที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค แม้ส้มไร่ธนาธรจะเป็นส้มที่ไม่เงางามเหมือนสวนส้มไรอื่นๆ แต่ก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ที่สนใจสุขภาพจึงวางใจใช้ส้มสายน้ำผึ้งกล่องธนาธร ส้มโอเชี่ยนฮั่นนี้ไร้เม็ด ส้มนัมเบอร์วัน จากไร่ธนาธร เพราะสามารถไว้ใจได้อย่างสนิทใจจริงๆ

Advertisements

From → Uncategorized

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: