Skip to content

การทานส้มสายน้ำผึ้งกล่องเพื่อการลดมะเร็งสำใส้

กุมภาพันธ์ 7, 2012

พึงจะรู้ว่ากินส้มมันสามารถช่วยลดมะเร็งในปาก มะเร็งลำไส้ได้ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ แต่เราก็ชอบกินผลไม้อยู่แล้ว ปกติก็ซื้อส้มสายน้ำผึ้งกล่องมาที่บ้านกินกันอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองกล่อง ผลไม้ต่างๆเราว่ามันมีประโยชน์อยู่แล้วมันทำให้การขับถ่ายคล่องตัว เป็นกากใยอาหารและเป็นน้ำตาลที่ได้จากธรรมชาติเป็นน้ำตาลฟรุตโตส มันเป็นน้ำตาลที่ย่อยง่ายเทียบกับน้ำตาลกลูโคสที่เปลี่ยนจากแป้งเป็นน้ำตาล น้ำตาลที่ได้จากผลไม้มันดีกว่ากัน การกินผลไม้เราก็ต้องเลือกที่กินแล้วมีประโยชน์ อย่างเช่นถ้ากินทุเรียนก็ต้องกินให้พอเหมาะกินมากเกินไป ก็จะทำให้ภายในร่างกายมันร้อน แต่ถ้ากินส้มสายน้ำผึ้งกล่องเราก็สามารถกินแทนน้ำเปล่าได้เลยไม่ต้องไปคั้น เพราะยังจะได้กากใยจากผลไม้ที่เราทานอีกด้วย ไม่ต้องไปหาหมอหรือกินยาเรื่องการขับถ่ายอีกเลย กากใยผักผลไม้มันก็มีประโยชน์กันตั้งเยอะแนะ

Advertisements

From → Uncategorized

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: