Skip to content

บริษัททีมาขายส่งวิตามินเอย

พฤษภาคม 29, 2012

วงการโรงพยาบาลในประเทศไทยมีการเทคโอเวอร์กันสูงในช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมาเพราะถ้ามีโรงพยาบาลในเครือเยอะบริษัททีมาขายส่งวิตามินเอย ยาเอย ขายส่งอาหารเสริม ทั้งบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศ โรงพยาบาลจะมีอำนาจต่อรองราคายาหรือวิตามินรวมกับบริษัทเหล่านี้ได้มากเลย ทำให้ต้นทุนในการจำหน่ายยามันมากขึ้น โรงพยาบาลกำไรมากขึ้นเพราะได้ซื้อยาจากบริษัทขายส่งวิตามิน dhc และยามาในราคาถูกแต่ขายยาหรือจ่ายยาในโรงพยาบาลราคาแพงทำให้ยอดกำไรของบริษัทมีการกำไรมาก  หุ้นของบริษัทก็ดูดีขึ้น เป็นที่สนใจของนักลงทุน จึงทำให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์กันมากกว่าเดิม อย่างเช่นโรงพยาบาลกรุงเทพ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ทำการเทคโอเวอร์โดยการซื้อหุ้นของโรงพยาบาลในประเทศไทยต่างๆเช่นโรงพยาบาลพญาไทย โรงพยาบาลเปาโลเอย และอื่นๆ เป็นการลงทุนที่มองการไกลเอามากๆ ซึ่งหุ้นของโรงพยาบาลกรุงเทพก็เป็นหุ้นที่หนักลงทุนชอบกันแต่ไม่ใช่เป็นหุ้นที่เด่นอะไร คนที่ซื้อหุ้นของโรงพยาบาลเขามองว่ายิ่งโรงพยาบาลมีอำนาจต่อรองในการซื้อยาหรือวิตามินจากบริษัทขายส่งวิตามินหรือยา และทำการเทคโอเวอร์โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ทำให้การยอดกำไรในอนาคตมีโอกาสกำไรสูงเพราะโครงสร้างประชากรในประเทศไทยมีการคนแก่มากขึ้นเรื่อย จึงทำให้มีคนแก่มารักษาสุขภาพให้มากขึ้น ยิ่งมารักษามาโรงพยาบาลก็กำไรมากขึ้น และยิ่งจะมีการเปิดเสรีอาเซียน หรือเออีซี ก็ยิ่งทำให้โรงพยาบาลในประเทศมีคนต่างชาติในอาเซียนมารักษาตัวในโรงพยาบาลในประเทศไทยมากขึ้น ยิ่งมากยิ่งกำไรเยอะ ยิ่งโรงพยาบาลเยอะอำนาจในการต่อรองกับบริษัทขายส่งวิตามินซี บริษทขายส่งอาหารเสริมก็ยิ่งเยอะImage

Advertisements

From → Uncategorized

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: